ISTINSKA PROMJENA KOJA HRVATSKOJ NEDOSTAJE

Mi smo ljudi koji su diljem Hrvatske donijeli promjene. Stare politike zamijenili smo novima i udarili temelje novoj viziji države i demokracije. Vrijeme je da to iskustvo poklonimo Hrvatskoj.

ZAJEDNO ZA SUVERENU, ODRŽIVU I INKLUZIVNU HRVATSKU

Naša snaga su naši ljudi. Mi se politikom ne bavimo zbog osobnog ili materijalnog probitka. Mi imamo svoje poslove te smo privatno i profesionalno ostvareni. Mi smo nezavisni načelnici, gradonačelnici i župani koji znaju što su promjene. Akcija za promjene nema predsjednika u klasičnom smislu već četiri supredsjednika. Riječ je o dokazanim stručnjacima s bogatim političkim i upravljačkim iskustvom koji su u svojim lokalnim i regionalnim jedinicama donijeli istinske promjene. Nakon sedam godina sustavnog komuniciranja i izuzetne suradnje došlo je vrijeme da biračima ponudimu alternativu na parlamentarnim izborima 2024. Akcija za promjene politička je stranka s najvišim demokratskim standardima u Hrvatskoj koja je odlučila otvoriti politiku javnosti i odmaknuti se od formalizma, birokracije i uniformiranosti. Svih nas veže ljubav prema domovini, borba za pravedno i socijalno društvo te želja za životom u zelenoj, demokratski očuvanoj i bogatoj Hrvatskoj.

LJUDI KOJI DONOSE PROMJENE

Marko Jelić

Predsjedavajući supredsjednik

Ivica Žuvela

Supredsjednik

Goran Aladić

Supredsjednik

Ksenija Krivec Jurak

Supredsjednica

ZA ŠTO SE ZALAŽEMO I GDJE SMO POZICIONIRANI?

Akcija za promjene stranka je koja u vrijednosnom smislu pripada istinskom centru. Stavljamo naglasak na demokršćanski, tradicionalni svjetonazor i socijalnu osjetljivost, a istovremeno snažno zastupamo slobodno tržište, zelene politike i nove tehnologije. Smatramo kako novih politika nema bez korjenitih i sustavnih reformi. U vanjskopolitičkom smislu Akcija za promjene pozicionirana je proeuropski te smatramo da Hrvatska treba graditi svoj položaj u sjevernoatlantskim integracijama odnosno u EU i NATO-u.

NAŠA TEMELJNA NAČELA

Načela za koja se zalažemo proizlaze iz našeg statuta te naših vrijednosnih i političkih stavova. Naš program za predstojeće parlamentarne izbore 2024. usko će se oslanjati na ova načela.

Zaštita hrvatskih nacionalnih interesa u domovini i inozemstvu

Etička načela kršćanstva kao supstrata zapadne i europske civilizacije

Slobodno tržište kao jamac poduzetničke slobode, ekonomskog rasta i blagostanja te afirmacija investicijske klime

Promicanje ekologije i održivog razvoja kao jednog od najvažnijih pitanja u ljudskoj povijesti

Podupiranje novih tehnologija i digitalne transformacije

Poticanje sporta, zdravog načina života i svih djelatnosti i poslova koji potiču zdravo okruženje

Jačanje demokracije i participacije građana kroz parlamentarni sustav i trodiobu vlasti

Zaštita ljudskih prava kao temelja modernog, europskog svijeta

Socijalna osjetljivost, briga za najranjivije slojeve društva i zalaganje za pravedno društvo

Naš program za hrvatsku