O NAMA

AKCIJA ZA PROMJENE REVOLUCIJA JE NA POLITIČKOJ SCENI

Akcija za promjene nije “treći put” u klasičnom smislu. Naši ljudi, naši članovi i naši simpatizeri oduvijek su zazirali od bilo kakve stranačke hijerarhije i birokratiziranosti politike. Upravo smo zahvaljujući vrijednostima slobodarstva, kreativnosti i novih ideja koje se snažno odupiru stranačkom klijentelizmu, nepotizmu i korupciji kao nezavisni župani, gradonačelnici, načelnici i vijećnici ostvarili uspjeh u svim hrvatskim regijama. Od Dalmacije, preko Like, Kvarnera i Istre pa sve do središnje i sjeverne Hrvatske i Slavonije.

Naša priča nije stihijska!

Mi se nismo odlučili izaći na parlamentarne izbore “5 do 12”. Mi smo proces naše političke participacije promišljali i definirali punih sedam godina i to kroz Udrugu Nezavisnih. U tom smislu osnivanje Akcije za promjene bila je naša nužnost kako bismo mogli participirati u političkim procesima kao jedinstven politički i pravni entitet.

Statut i tijela stranke

Možemo se pohvaliti kako smo jedna od stranaka s najvišim demokratskim načelima, a koja proizlaze iz statuta stranke. Naš statut podrazumijeva izrazito visoku unutarstranačku demokratičnost pa tako Akcija za promjene nema predsjednika već četiri supredsjednika koji obnašaju funkciju predstavljanja i zastupanja stranke te zagovaraju stavove i politike sukladno programu i smjernicama.
Supredsjednike bira Skupština, najviše tijelo stranke koju čine svi članovi stranke po načelu “jedan član – jedan glas”.
Na osnivačkoj skupštini iz svibnja 2023. izabrani supredsjednici su Marko Jelić, Goran Aladić, Ksenija Krivec Jurak i Ivica Žuvela.

Koncept supredsjedništva statutarno je razrađen tako da se supredsjednici rotiraju na funkciji predsjedavajućeg supredsjednika svakih godinu dana, a sve do izbora novog supredsjedništva kojem mandat traje četiri godine.
Također, predsjedavajući supredsjednik stoji i na čelu Malog vijeća, tijela koje broji pet članova – odnosno četiri supredsjednika i Koordinatora.
Na osnivačkoj skupštini za predsjedavajućeg supredsjednika izabran je Marko Jelić, aktualni šibensko-kninski župan.
Koordinator je pak zasebno operativno-političko tijelo kojeg bira Skupština na razdoblje od četiri godine i na čelu će mu u aktualnom mandatu biti Dominik Gorički.

Akcija za promjene ima i Veliko vijeće koje broji najviše do 21 člana i čine ga svi članovi Malog vijeća te najviše do 16 članova koje bira Skupština na prijedlog Malog vijeća.

Akcija za promjene u formalnom smislu ima i Senat koji je programsko tijelo i čine ga stručnjaci i uglednici iz raznih područja, zastupnici, osobe iz izvršnih funkcija, članovi upravnih, nadzornih i sličnih tijela, lokalni izvršni čelnici i izabrane osobe lokalnih predstavničkih tijela, koji ne moraju biti članovi Akcije za promjene.

Statut Akcije za promjene definira i Vijeće za suradnju koje je stalno tijelo stranke i čine ga predstavnici drugih političkih stranaka, političkih platformi, građanskih političkih inicijativa, nepolitičkih udruga i nezavisnih lista u skladu s odlukom o suradnji Velikog vijeća, a koje ima za cilj koordinirati političko djelovanje radi ostvarenja programskih ciljeva Akcije za promjene.


LJUDI KOJI DONOSE PROMJENE

Inkluzivna, moderna, suverena i zelena hrvatska

Marko Jelić

Predsjedavajući supredsjednik

Ivica Žuvela

Supredsjednik

Goran Aladić

Supredsjednik

Ksenija Krivec Jurak

Supredsjednica

NAŠA TEMELJNA NAČELA

Načela za koja se zalažemo proizlaze iz našeg statuta te naših vrijednosnih i političkih stavova. Naš program za predstojeće parlamentarne izbore 2024. usko će se oslanjati na ova načela.

Zaštita hrvatskih nacionalnih interesa u domovini i inozemstvu

Etička načela kršćanstva kao supstrata zapadne i europske civilizacije

Slobodno tržište kao jamac poduzetničke slobode, ekonomskog rasta i blagostanja te afirmacija investicijske klime

Promicanje ekologije i održivog razvoja kao jednog od najvažnijih pitanja u ljudskoj povijesti

Podupiranje novih tehnologija i digitalne transformacije

Poticanje sporta, zdravog načina života i svih djelatnosti i poslova koji potiču zdravo okruženje

Jačanje demokracije i participacije građana kroz parlamentarni sustav i trodiobu vlasti

Zaštita ljudskih prava kao temelja modernog, europskog svijeta

Socijalna osjetljivost, briga za najranjivije slojeve društva i zalaganje za pravedno društvo